Selskapet Dannelse i Russland: Den russiske Corporate Law

Med hensyn til de fleste bedrifter saker russiske bedrifter loven skiller ikke mellom OJSCs og CJSCs rettighetene til første avslag) til å kjøpe aksjer som selges av de øvrige aksjonærer til en tredjepart Russiske bedrifter loven gir relativt lite fleksibilitet i CJSC sammenheng med hensyn til strukturering aksjonær relasjoner og prosessuelle forhold. Aksjonærer vedtak krever simpelt flertall (én aksje) Tilstedeværelsen av aksjonærer som eier mer enn femti av selskapets stemmeberettigede aksjene er tilstrekkelig for tolv formål. Hvis russisk domstol ville være forberedt på å gjenkjenne opprettholde noen»ny»eller»utradisjonelle»ordninger eller selv de som bare avvike fra den uttrykkelige bestemmelser i loven, er