Særegenheter ved overtakelse av eierskapet rett til objekter av uferdige bygg og anlegg

På grunn av den raske utviklingen i eiendomsmarkedet, som ble observert inntil nylig, og i forbindelse med dagens akutte krisen i dette markedet er de spørsmål som kan oppstå vedrørende objekter uferdige bygg er ekstremt presserende Formålet med dette arbeidet er å analyse sivile problemer i forbindelse med kjøp og registrering av eierskap til ny fast eiendom, som et objekt av uferdige bygg, og dens program, så vel som begrunnelsen for forslagene tar Sikte på å bedre rettslig regulering av slike anlegg uferdige bygg, eiendom høyre, objekter felles konstruksjon, investering parametre, inngåelse av transaksjoner