Russland Landet Bank Myndighet — STATEN REGISTRERING AV RETTIGHETER i FAST EIENDOM — Kartlegging — Eiendom

Russland Landet Bank Myndighet — STATEN REGISTRERING AV RETTIGHETER i FAST EIENDOM — Gratis nedlasting som PDF-Fil eller filer gratis på nettet. I samsvar med den Sivil Kode av den russiske Føderasjonen, fast eiendom omfatter et bredt spekter av fasiliteter, inkludert tomter, bygninger og strukturer. Beslutningen om å lage en slik matrikkelen ble vedtatt tilbake i, og fant seg selv i etablering av en egen enhet — Federal Agency of Real Estate Matrikkelen. Men faktisk poster i fast eiendom matrikkelen startet i etter ikrafttredelse av den Føderale Loven»Om statens eiendom matrikkelen»av. Denne loven dukket opp en logisk videreføring og utvikling