Russland, Arverett Reform

President Vladimir Putin i dag understreket viktigheten av vedtakelsen av den Føderale Forsamling av den tredje delen av den Sivil Kode, som dekker arverett. Dette er et landemerke i etableringen av sivil lovgivning og et viktig skritt i reguleringen av forholdet mellom stat, individ og økonomi. Det er et spørsmål om økonomiske og sosiale betydning fordi fremfor alt er det definerer arveregler og fjerner ulike byråkratiske hindringer, Putin sa. Reglene i forrige Civil Code var ikke lenger egnet til tider De forårsaket konflikten blant slektninger over arverett og ga opphav til offisielle overgrep. Den nye loven, presidenten fortsatte, gir den