Kommersielle tvangsforretninger i Russland

Høyeste Kommersielle Domstolen av den russiske Føderasjonen («SCC») publisert på nettstedet til Avgjørelse Nr. tjue-sju av SCCs Plenum»Om visse saker om anvendelse av lovgivning om tvangsforretninger»datert seksten Mai (den»Herskende»). Dommen gir en rekke viktige avklaringer på praktiske problemer som oppstår under overholdelse av juridiske handlinger i den russiske kommersielle domstolene. Informasjonen i stevning av utførelsen for å bli oppdatert uten utstedelse av en ny stevning av gjennomføring Dommen påpeker at dersom det ved dom-håndheving scenen, retten problemer noen avgjørelser om saksbehandlingen rad (i tilfelle av omorganisering, tildeling av et krav eller overføring av en gjeld), så vel som på korrigering