For juridisk rådgivning i Russland: Oppstart i Utlandet

God dag Det er alltid bestemt kultur Det er viktig gjør deg kjent med disse lovene, spesielt som du vil være å vedta et nytt miljø og kultur. Du bør ha med passet ditt når du til alle tider. En kopi vil ikke være tilstrekkelig. Politiet gjennomføre stikkprøver, spesielt i perioder med økt sikkerhet. Manglende evne til å produsere et pass når du blir spurt, kan føre til en bot. Du må registrere deg med de lokale myndighetene hvis du bor hvor som helst i mer enn syv virkedager. Hotellet vil gjøre dette automatisk Hvis du bor i en leid