Deprivasjon av Alexander Solzhenitsyn Statsborgerskap og hans Triumferende Tilbake — for Å Oppdage Russland

I — i oversettelse flere arbeider av Solzhenitsyn ble publisert, og noen av de publikasjoner som skjedde uten hans samtykke. Både Solzhenitsyn og den Sovjetiske ledere anses som egentlig er en politisk handling. Utgivelsen av»Gulag-Arkipelet», Nobels Fredspris ble drivkraften til organisert fordømmelse av Solzhenitsyn. Til tross for det faktum at ikke alle av de Sovjetiske lederne delte visningen av forfulgte Solzhenitsyn, som var i utgangspunktet bare en documentalist av bare en, om enn beryktede kapittel av Sovjetisk historie, i, Solzhenitsyn ble fratatt Sovjetisk statsborgerskap og tatt på et fly til Tyskland. I Solzhenitsyn publisert»Brev til Lederne av Sovjetunionen,»som han kalte