barnebidrag

av Koden, i tilfelle av en tvist mellom ektefeller som til foreldre med hvem sine mindreårig barn vil leve eller som til amoun En analyse av klager på brudd på barns rettigheter, avslører at det meste av kommunikasjon forholder seg til, blant annet, barns søknader om statsborgerskap, registrering på deres bosted, og pass problemer konflikt situasjoner som involverer barn i familien eller i utdannings-og omsorg institusjoner bolig problemer for familier med barn og problemer vedrørende barns interesser