Ambassaden i Russland anke til Høyesterett»Encyclopedia of sikkerhet

Samfunnet Ambassaden i Russland i Hviterussland er ikke fornøyd med vedtaket i Minsk tingrett mot ni fanger i Russland og er videre med en anke til Høyesterett i Hviterussland Dessverre, domstolen avviste klagen ni av elleve personer anholdt russiske borgere som ble dømt tingrettene å vilkårene for administrativ forvaring fra ti til femten dager