Alle advokater i Russland! De største advokat-portalen.


"Enel Russland"har ikke tenkt noe utbytte


Det er for tiden ingen forutsetninger for utbetaling av utbytte, sa representant for JCSS"Enel Russland"under en samtale for analytikerePSK"Enel Russland"har ingen planer om å betale utbytte ved utgangen av, sa en representant for selskapet under en telefonsamtale analytikere."Gjeldende utbyttepolitikk for selskapet gir for betaling av utbytte netto resultat fra ordinær virksomhet i henhold til IFRS. Selv utelukke virkning fra verdifall, kan vi ikke forvente at det vil være mulig å oppnå positive resultater ved årets slutt,"sa en representant for selskapet."Derfor, i øyeblikket, grunnlag for utbetaling av utbytte under den nåværende politikken ikke, med mindre Styret, hvis kompetanse er problemet, bestemmer noe annet", avsluttet han. Ved utgangen av"Enel Russland"har rettet på utbetaling av utbytte til. milliarder rubler. Formelt utbytte for ble betalt ikke ut av overskuddet i samsvar med IFRS for de respektive år, som beløper seg til.

milliarder rubler, og fra akkumulerte resultat av tidligere år.