Alle advokater i Russland! De største advokat-portalen.


En Nasjonal Immaterielle Registret satt opp i Russland


CMS har vært støtte for mange av våre kunder i rask utvikling og utfordrende russiske økonomien siden Registeret er også forventet å fungere som en kommunikasjonskanal mellom interessenter De som ønsker å kjøpe rettigheter til registrerte immaterielle objekter kan kontakte forfatteren rightholder eller deres representant gjennom Registeret

Rettighetshaverne vil ha anledning til offentlig å definere prinsipper som regulerer bruken av deres immaterielle eiendom av tredjeparter. Den Registrys operasjoner bør positivt påvirke fremtiden for immaterielle rettigheter markedet Rettighetshaverne som bruker registrert intellektuell eiendom i Russland rådes til å: gjennomføre den foreslåtte mekanismer i sin overvåking system for å oppdage overtredelser av deres eksklusive rettigheter på Internett.